BRAND CONTENT (VISUAL EFFECTS)

Vocument#1 "Where Film Director Joe Odagiri Stands." - TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION

Share:
Vocument#1

Shortlist

Title: Vocument#1 "Where Film Director Joe Odagiri Stands."
Entrant Company: TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
Production Company: TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
Advertising Agency: TUGBOAT
Client: TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
Director: Yohei Oguri / Yosuke Kobayashi
Director of Photography: Akitoshi Yamada
Production Designer / Art Director: Takeshi Suehiro
Executive Producer: Koji Mizobuchi
Executive Creative Director: Tetsuro Aso
VFX Supervisor: Takehiro Tokushige / Kenji Sakota / Hideki Kobayashi
Extra Credits: Copywriter: Tetsuro Aso / Project Producer: Ryohei Kaneko / Producer: Sunao Nonaka, Kazunori Kohda, Naoko Obi / Production Manager: Yuto Murakami, Ryotaro Hirase / DIT: Masaki Shirota / Gaffer: Yoshikazu Suehiro / In-camera VFX Producer: Takanori Higashida / In-camera VFX Director: Naoto Tajima, Ken Horikawa / ICVFX Disguise Operator: Naoe Matsumoto, Yuki Narita / ICVFX LED Operator: Kengo Ozai, Takemi Miyachi / ICVFX CAM Technician: Kenji Sasaki / VP & VFX Producer: Takehiro Tokushige, Kenji Sakota, Hideki Kobayashi / VP & CG Director: Shinya Kondo / UE Artist: Yuki Nakajima / Colorist: Ryota Kobayashi / Mixer: Mitsuha Yamaguchi / Narration: Kaki Takabayashi / Sound Designer: Masaya Kitada / Casting Director: Tomokazu Yamauchi / Music Producer: Kai Ishikawa
AwardsEngine Logo