SPECIAL CATEGORIES (MUSIC VIDEO)

millenium parade×Ringo Shiina "W●RK"
GEEK PICTURES INC.

Share:
millenium parade×Ringo Shiina 

Finalist

Title: millenium parade×Ringo Shiina "W●RK"
Entrant Company: GEEK PICTURES INC.
Production Company: GEEK PICTURES INC.
Director: Yuichi Kodama
Director of Photography: Tomoyuki Kawakami
Production Designer / Art Director: Chihiro Matsumoto
Artist: millenium parade×Ringo Shiina
Extra Credits: Gaffer:Koshiro Ueno/Stunt man:Tomoaki Kawasumi/Stylist:Shohei Kashima,Tsuyoshi Takahashi/Hair &Makeup:Ryoji Inagaki,TAKAI,Miki Nushiro/Offline Editor:Yuichi Kodama/Online Editor:Masaki Mizuno/Mixer:Kazune Masutomi/Sound Effect:Yoshiaki Tokunaga/CG:Kosuke Tsukagawa,Ryuta Hoshi,Keita Sugai/Color Grading:Yoshiyuki Nishida/Animation:Nobuki Kato,Hideyuki Kouta/Producer:Mamoru Inagaki,Mizuki Ohno/Production Manager:Shunsuke Tomiki,Ami Kanefusa
AwardsEngine Logo